آرشیواخبار و اطلاعیه های گروه
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

انتخاب واحد دانشجویان مهمان

دانشجویانی که دوره مهمانی آنها به اتمام رسیده و به دانشگاه بناب برگشته اند، باید قبل از سه شنبه 18/6/93 کارنامه ای خود را که در آن تمامی نمرات ثبت شده به تایید استاد راهنما و سپس مدیر گروه برسانند تا امکان انتخاب واحد برایشان فراهم گردد. در غیر اینصورت در حذف و اضافه مقدور نخواهد بود.
شنبه 15 شهريور 1393

انتخاب واحد

دانشجویان عزیز برای رفع مشکلات انتخاب واحد به اساتید راهنما مراجعه کنند. استاد راهنمای 89 خانم مهندس نیرومند استاد راهنمای 90 خانم مهندس نقابی استاد راهنمای 91 آقای مهندس مفرح استاد راهنمای 92 آقای مهندس مفرح استاد راهنمای 93 خانم مهندس نیرومند
چهارشنبه 12 شهريور 1393

دوشنبه 10 شهريور 1393

دوشنبه 10 شهريور 1393