تاریخ : سه شنبه 23 آذر 1395     |     کد : 73

تمدید مسابقه بازیافت

تحویل مدارک مسابقه بازیافت

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند زمان تحویل مدارک مسابقه بازیافت

به اطلاع دانشجویان عزیزی که در مسابقه بازیافت شرکت کرده اند می رساند زمان تحویل مدارک مسابقه تا  سه شنبه 12 بهمن تمدید شد. ساعت تحویل در 12 بهمن، 14 تا 16 می باشد. 


PDF